Jak wyjść z krajowego rejestru dłużników?

W dzisiejszych czasach wcale nie tak trudno jest trafić na czarną listę dłużników, czyli do KRD. Nawet niewielkie spóźnienie w dokonaniu płatności może sporo kosztować, dlatego też warto dowiedzieć się, w jaki sposób można rozwiązać ten problem i błyskawicznie zniknąć z krajowego rejestru dłużników: https://kapitalni.org/pl/artykuly/rejestr-dluznikow-niewyplacalnych-co-oznacza-i-w-jakiej-sytuacji-dokonuje-sie-wpisu-do-rejestru-dluznikow,73,201

Za co tak naprawdę można trafić do KRD?

Zgodnie z przepisami każdy wierzyciel ma pełne prawdo wpisania swoich dłużników do listy KRD, gdy ci spóźnią się z opłatą należności przynajmniej o 60 dni. Warto jednak wspomnieć o tym, że wartość zadłużenie musi wynosić przynajmniej 200 zł w przypadku konsumenta i 500 zł w przypadku przedsiębiorcy. Jedynym obowiązkiem wierzyciela w taki przypadku jest dostarczenie dłużnikowi odpowiedniego wezwania do zapłaty. 

Jak można zniknąć z rejestru dłużników?

Jak łatwo się domyśleć, aby zniknąć z KRD należy jak najszybciej spłacić całe zadłużenie. Jeżeli tego nie zrobimy to Krajowy Rejestr Dłużników może przechowywać nasze dane nawet przez 10 lat. Po spłaceniu całego zobowiązania, wierzyciel powinien zgłosić KRD że wywiązaliśmy się w całości z wszelkich zobowiązań finansowych. Po otrzymaniu takiej wiadomości KRD ma 14 dni na usunięciu nas w listy wierzycieli. 

Odpowiedni upływ czasu

Niekorzystny wpis w KRD może zostać również usunięty po upływie 10 lat. Krajowy Rejestr Dłużników zgodnie z art. 31 stosownej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z urzędu usuwa wszelkie informacje gospodarcze. 

Zbycie się wierzytelności

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że usunąć niekorzystny wpis w KRD można również poprzez zbycie się wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela. Jak wspomniano wcześniej KRD usuwa dane dłużników dopiero po upływie 14 dni od momentu uzyskania stosownych informacji od wierzyciela o spłaceniu wierzytelności. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że skutek ten nie nastąpi, gdy nabywca wierzytelności, przed upływem 14 dni, zwróci się do KRD o dokonanie aktualizacji w zakresie danych wierzyciela. Niestety w takiej sytuacji wszystkie niekorzystne dla dłużnika informacje pozostają w bazie. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście jak najszybsze skontaktowanie się z nabywcą i negocjowanie spłaty wszystkich zaległości. Tylko w ten sposób dane dłużnika mogą być całkowicie usunięte z bazy. Warto wspomnieć również i o tym, że do KRD można trafić przez pomyłkę, dlatego też w takie sytuacji należy jak najszybciej wyjaśnić sprawę, dzięki czemu nasze nazwisko albo dane firmy zostaną usunięte z Krajowego Rejestru Dłużników.