Jaki jest wpływ inflacji na gospodarkę?

Jak wiadomo inflacja – tu więcej na jej temat – jest wzrostem cen towarów i usług w gospodarce. W związku z tym, przy rosnących cenach jesteśmy w stanie za tę samą kwotę kupić mniej dóbr. Aby przeciwdziałać takiemu zjawisku państwo wykonuje działania, które determinują utrzymanie niektórych świadczeń na poziomie niwelującym wzrosty cen. Działania te noszą nazwę waloryzacji i dotyczą w największym stopniu świadczeń emerytalnych i rentowych. W naszym kraju coroczna waloryzacja rent i emerytur jest dokonywana z dniem 1. marca i jej poziom jest zależny od wyliczonej wartości inflacji za rok ubiegły.

Na inflację wpływ mają nie tylko bezpośrednio ceny dóbr, ale także czynniki pośrednie. Przykładem takiego czynnika jest niedobór pracowników na rynku pracy, przez co przedsiębiorstwa poszukujące osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia są zmuszone podnosić płace. Skutkiem tego zwiększa się ilość pieniędzy w gospodarce przeznaczonych na konsumpcję i stymulowany jest wzrost cen z tego względu, że pracodawcy chcąc utrzymać zyski na podobnym poziomie jak przed podwyżkami płac, podnoszą ceny towarów, tak aby koszty podwyżek zostały przerzucone na klienta.

Inną przyczyną wzrostu cen mogą bardzo często są wahania cen surowców energetycznych, czyli ropy czy gazu, które wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu i rosnące koszty produkcji czy transportu wiążą się z podwyżkami cen towarów.

Skutki inflacji dla zwykłego obywatela

Podstawowym skutkiem wzrostu cen jest sytuacja, że przy zamrożonych pensjach stać na coraz mniej. Oprócz tego pieniądze, które odkładamy na naszym rachunku bankowym czy lokacie także tracą na wartości, gdyż oprocentowanie z reguły jest niższe niż wskaźnik inflacji. Jeśli nie chcemy tracić zawartości naszego portfela niejako jesteśmy zmuszeni zainteresować się inwestycją w instrumenty finansowe przynoszące zwrot wyższy niż wskaźnik inflacyjny. Możemy także zrezygnować z oszczędzania i większość naszych funduszy przeznaczać na bieżącą konsumpcję, jednak działanie takie nie jest zbyt racjonalne, zwłaszcza, że dobra materialne, jakie zakupujemy także tracą na wartości. Dlatego też wróćmy do możliwych sposobów inwestowania środków finansowych.

Stosunkowo bezpieczne i przynoszące bezpieczny zwrot jest inwestowanie w ziemię oraz nieruchomości, jednak wymaga sporych nakładów finansowych. Nieco mniejszy próg wejścia dotyczy funduszy inwestycyjnych, oferujących zysk wyższy niż na lokatach, jednak wiążą się one z pewnym ryzykiem utraty kapitału. W przypadku niewielkich oszczędności najlepszym rozwiązaniem jest zbudowanie odpowiedniej poduszki finansowej, pozwalającej pokrywać ewentualne nieprzewidziane wydatki, a dopiero w dłuższej perspektywie poszukiwanie możliwości pomnożenia kapitału czy przynajmniej ochrony przed realną utratą jego wartości.