O numerze PESEL

Numer PESEL nadawany jest każdemu obywatelowi Polski – najczęściej nowonarodzonym dzieciom w oparciu o akt urodzenia. W ciągu całego swojego życia przeciętny człowiek użyje swojego numeru PESEL niezliczoną ilość razy i będzie mu on potrzebny w najróżniejszych sytuacjach. Dlatego warto wiedzieć o nim nieco więcej.

Czym jest numer PESEL?

Sama nazwa PESEL – to skrót od Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który został w Polsce wprowadzony w latach 1970 – 1974. Co ciekawe, w tamtych czasach planowano wprowadzenie wielu różnych systemów tego rodzaju – do dziś przetrwał jedynie PESEL oraz GUS. Jak na owe czasy, był to system bardzo innowacyjny i sprawnie działający, nic więc dziwnego, że po wielu innowacjach korzysta się z niego do dziś.

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na szybką i łatwą identyfikację każdej osoby, która posiada polskie obywatelstwo. Co ciekawe, cyfry w numerze PESEL nie są przypadkowe i mają ściśle określone znaczenie.

Jak prawidłowo odczytywać numer PESEL?

Jeśli chodzi o numer PESEL, to każda z jego jedenastu cyfr ma określone znaczenie. Pierwsze sześć cyfr oznacza datę urodzenia posiadacza numeru – dwie pierwsze cyfry są symbolem roku, dwie kolejne miesiąca, piąta i szósta cyfra oznacza dzień urodzenia. Oznacza to, że osoba, której PESEL zaczyna się liczbą 900814 ma urodziny 14 sierpnia i urodziła się w 1990 roku. Warto również dodać, że osoby urodzone po roku 1999 mają w swoich PESELACH inne oznaczenie miesiąca, wszystko po to, aby nie miało miejsca powtórzenie tego samego PESELU dla dwóch różnych osób.

Cztery kolejne cyfry numeru PESEL tworzą tak zwaną liczbę porządkową. Warto dodać, że można z nich wyczytać płeć posiadacza PESELU. U kobiet ostatnia z tych czterech cyfr zawsze będzie parzysta, z kolei u mężczyzn – nieparzysta. Ostatnia, jedenasta cyfra numeru, to tak zwana cyfra kontrolna. Istnieje wzór na jej obliczenie, dzięki czemu można sprawdzić czy numer PESEL jest poprawny. 

Ochrona swoich danych osobowych

Na sam koniec warto dodać, że numer PESEL należy do danych, które szczególnie należy chronić. Wszystko dlatego, że jest on potrzebny na przykład do zawarcia umowy kredytu, lub pożyczki krótkoterminowej i. Bardzo często zdarza się, że różni oszuści wykorzystują znajomości numeru PESEL obcych osób i zaciągają na ich konto różnego rodzaju zobowiązania. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym w udostępnianiu swoich danych osobowych, chroniąc te, które są szczególnie wrażliwe – a do takich z pewnością należy numer PESEL.