Odsetki ustawowe od opóźnionych należności

Warto mieć świadomość, że odsetki ustawowe od opóźnionych należności należą do zdecydowanie najbardziej popularnych form odszkodowania, jeżeli chodzi o zwłokę w spłacie danego długu. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie: podstawa

Należy zdawać sobie sprawę, że omawiany rodzaj odsetek ustawowych może być naliczony praktycznie przez każdego wierzyciela, który nie dostanie umownej zapłaty w wyznaczonym terminie. W zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorcy i osoby prywatne mają do czynienia z taką sytuacją przy zaciąganiu pożyczek albo kredytów. 

Trzeba wiedzieć, że w sytuacji, gdy klient instytucji finansowej zajmującej się udzielaniem pożyczek albo banku nie dokona zapłaty zobowiązania w terminie jaki był ustalony, druga strona będzie miała wtedy prawo do naliczenia właściwych odsetek za opóźnienie. Fakt ten wynika z art. 481 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Warto również mieć świadomość, że w takim przypadku nie będą obowiązywały żadne okoliczności łagodzące. Ponadto wierzyciel w umowie może zastrzec sobie wysokość odsetek za opóźnienie. Jeżeli jednak tego nie zrobi, stosowane są ustawowe odsetki. 

Kiedy dokładnie wierzyciel ma możliwość naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie płatności?

Według prawa wierzyciel może swojemu kontrahentowi lub osobie prywatnej zacząć naliczać odsetki już w pierwszym dniu po terminie, kiedy miało dojść do uregulowania płatności. 

Doskonałym przykładem może być sytuacja, w której klient zdecydował się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Według harmonogramu spłat, który był częścią umowy płatność każdej raty następowała dokładnie ostatniego dnia danego miesiąca. Klient w czerwcu powinien zatem zapłacić część zobowiązania 30-stego dnia miesiąca, jednak pomylił się, gdyż myślał, że szósty miesiąc roku ma 31 dni. Bank ma w takiej sytuacji możliwość naliczenia odsetek ustawowych od dnia 1 lipca. 

Ponadto trzeba zdawać sobie sprawę, że wierzyciel zgodnie z obowiązującym prawem nie ma żadnego obowiązku informować swojego dłużnika o planowanym naliczeniu ustawowych odsetek za opóźnienie.  

Czy jest możliwe umorzenie odsetek za opóźnienie?

Oczywiście jest to możliwe, ale wszystko uzależnione jest wyłącznie od dobrej woli wierzyciela. Klient nie powinien jednak liczyć na jakiekolwiek umorzenie w przypadku, gdy wierzycielem jest bank czy instytucja zajmująca się udzielaniem pożyczek. Zdecydowanie bardziej elastyczni są sprzedawcy i usługodawcy. Zależy im bowiem na dobrych relacjach z klientami. W przypadku, gdy nie spóźniają się oni regularnie z płatnościami, wierzyciele w takich sytuacjach często zgadzają się na prośbę o anulowaniu odsetek.