Czy kierowca może zmniejszyć liczbę punktów?

Kierowca, który posiada prawo jazdy dłużej niż rok, może zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 raz na pół roku. Warunkiem jest wzięcie udziału w kursie, który zazwyczaj organizują WORD-y.

Dla kogo?

Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które nie uzbierały pełnej puli 24 punktów i dodatkowo posiadają uprawnienia powyżej roku. W przypadku kierowców ze stażem poniżej roku, suma punktów nie może przekroczyć 20. Co więcej, aby wziąć udział w kursie, należy mieć minimum 6 punktów na koncie. Ze szkolenia można skorzystać raz na pół roku. Jeśli jednak suma przekroczyła już 24 punkty, utrata uprawnień jest nieuchronna.

Gdzie się udać i jakie dokumenty są niezbędne?

Szkolenie przeprowadzają WORD-y i to właśnie tam trzeba złożyć stosowne dokumenty. Koszt takiego szkolenia to z reguły ok. 300 zł, jednak należy bliższych informacji zasięgnąć u źródła. Jaka dokumentacja?

– ksero dowodu osobistego i prawa jazdy,

– dowód opłaty za szkolenie,

– wypełniona karta zgłoszeniowa, którą można bezpośrednio pobrać na stronie WORD-u,

Po zakończeniu kursu, suma automatycznie zmniejszy się o 6 oczek. Warto jednak zaznaczyć, że punkty usuwają się automatycznie po roku od kiedy nastąpiło dane zdarzenie.

Tematyka kursu

Kurs obejmuje 6 godzin z podziałem na tematykę dotyczącą wypadków drogowych i ich przyczyn (2 godziny), skutków prawnych i społecznych wypadków (1 godzina) oraz psychologicznych aspektów zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym. To spotkanie odbywa się zazwyczaj z psychologiem i obejmuje 3 godziny.

Warto zatem przestrzegać zasad ruchu drogowego, by uchronić się przed utratą prawa jazdy. Mimo iż kary finansowe w naszym kraju nie należą do najwyższych w Unii Europejskiej, punkty karne z mandatów mogą być dotkliwe – sprawdź ich walidację w Kapitalni. Taryfikator mandatów wyraźnie pokazuje, że bardzo łatwo o szybkie nagromadzenie pełnej puli, gdyż niektóre wykroczenia karane są sumą 10 punktów. Nawet drobne przewinienia mogą z czasem szybko zaowocować pełną pulą 24 oczek, a to już utrata uprawnień, która wiąże się z dodatkowymi problemami.